Szukaj
Menu Menu
Logo Czachorowski Zdrowa Kuchnia
Koszyk
0
Koszyk

Certyfikaty

Formularz kontaktowy
Niepoprawna weryfikacja - reCAPTCHA.

Polskie Centrum badań i certyfikacji S.A. działa w oparciu o upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarte w decyzji z dnia 8.01.2009r (numer identyfikacyjny PL-EKO-06), na podstawie której przeprowadzamy kontrolę oraz wydajemy certyfikaty zgodności w rolnictwie ekologicznym w zakresie:

  • produkcji rolnej i pozyskiwania dziko rosnących roślin lub ich części;
  • przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego;
  • wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego.

Na podstawie pozytywnie przeprowadzonego procesu certyfikacji, nasi klienci otrzymują certyfikat ekologicznego gospodarstwa rolnego lub przetwórni.


Produkty rolnictwa ekologicznego mogą być opatrzone znakiem „Wspólnotowe oznakowanie rolnictwa ekologicznego”. Europejskie logo żywności ekologicznej powoduje, że konsumenci mają pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej przez siebie żywności i napojów.

Ponadto, klienci mogą również korzystać z znaku jakości PCBC S.A. „BIO”, który potwierdza spełnienie wymagań rolnictwa ekologicznego.

Żywność oraz produkty rolne wytwarzane są metodami naturalnymi, w czystym i bezpiecznym środowisku, bez użycia nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, hormonów wzrostu, antybiotyków i genetycznie modyfikowanych organizmów.

Wymagania prawne dotyczące rolnictwa ekologicznego zostały ujęte w następujących dokumentach:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 116/2009 poz. 975);
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 z późniejszymi zmianami;
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania
  • rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowanie i kontroli z późniejszymi zmianami.

Więcej informacji: https://www.pcbc.gov.pl/

Znak aRolnictwo Ekologiczne PL-EKO-06
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl